• LEDELSE

  • VEDTÆGT

  • IS DOKS

  • ARKIV

  • DOKUMENTATION

  • FOTOS

  • GDPR

Ledelsen i Hvidovre Vindmøllelaug I/S vælges på det årlige interessentskabsmøde. Laugets ledelse består af:

Erik Frølund Thomsen, formand, reparatør
Pottemagerporten 138
2650 Hvidovre
Tlf: (+45) 2015 6153
E-mail: erikfrth@hotmail.dk

Frank A. Olsen, næstformand, civilingeniør M, direktør
Enghavegårdsvej 59
3400 Hillerød
Tlf: (+45) 4825 0835
E-mail: fao@frankolsen.com

Erik Christiansen, medlem af ledelsen, direktør, jurist
Blytækkerporten 2
2650 Hvidovre
Tlf: (+45) 4839 1458
E-mail: erik.christiansen@ebo.dk

Knud Erik Larsen, medlem af ledelsen, direktør
Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre
Tlf: (+45) 3634 2900
E-mail: kel@kls.dk

Gert Højgaard, medlem af ledelsen, maskinmester
Fjortenskæppevej 9
4000 Roskilde
E-mail: gert.hoejgaard@mail.tele.dk

Suppleanter

Bjarne Højer Møller,
Glimvej 20A
2650 Hvidovre
E-mail.: bjar.hoe.mol@gmail.com

Ulla Thomsen,
Brostykkevej 144
2650 Hvidovre.
E-mail: ubti@tdcadsl.dk


 Interne revisorer

Jens Bak, Strandløbervej 14
2650 Hvidovre
E-mail.:bittejens@city.dk

Lillian Enager, Bødtkerporten 50, 2650 Hvidovre
E-mail: lillianenager@gmail.com

Birthe Gärtner, suppleant
I G Smiths Alle 29. 1,
2650 Hvidovre
E-mail: birthe@gaertner.dk

 Administration m.v.

Administration

Hvidovre Vindmøllelaug
c/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A
3000 Helsingør

Telefon: 2117 7170
Telefontid torsd. kl.10-14

E-mail: hvl2009@gmail.com

Bogholderi

Kirkebjerg Kontorservice
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup

Tlf. 21 14 39 19
Træffes bedst torsdag-fredag
9-15

E-mail: info@kirkebjergkontorservice.dk

Teknisk driftsleder

Lars Bülow Jørgensen
E-mail: lj@conwind.dk
Tlf: 4040 8388

Driftsleder

Poul K. R. Madsen, Nordic Wind Consultants

Revisor

Henning Jager Neldeberg, Partner Revision, Brande