Etableringen

Hvidovre Vindmøllelaug tog sin start under 10-års jubilæet i Middelgrundens Vindmøllelaug. Her besluttede andelshaverne at yde et kontant bidrag til stiftelsen af et nyt vindmøllelaug, der skulle give mulighed for at opsætte flere vindmøller i hovedstadsområdet – og øjnene faldt på vindmøllebyen Hvidovre.

Møllelauget blev oprettet november 2007 som et interessentskab og en interessent ejer én andel svarende til 1/10.700 af interessentskabet.

I et I/S er der solidarisk hæftelse.

Det første udbud af andele

Mølleanparterne blev i første omgang udbudt til beboere og ansatte i Hvidovre kommune. Efter den 15. september 2009 var salget åbent for alle og hver enkelt af de 10.700 andele svarer til 1000 kWh strøm – ialt forventes møllen at producere 10.700 x 1000 kWh om året.

Prisen pr. andel var 4995 kroner.