Vilkår for Salg og køb af andele

Den nye handelsplatform for vindmølleandele minder om en enkel udgave af den Den blå Avis og er ikke en rigtig handelsplads eller børs, men nærmere et informationssted, hvor det er muligt at få et overblik over udbud og efterspørgsel af andele i Hvidovre vindmøllelaug.

Hvis en andelshaver vil sælge nogle af sine andele, skal andelsbeviset først deles op, således at den nye ejer kun får bevis på de andele, som vedkommende køber.
Det sker ved, at sælger sender sit andelsbevis til sekretariatet, som herefter returnerer beviser på de opdelte andele.

Køb og salg foregår via ”handelsplads”. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden.

Sælger udfylder overdragelseskontrakten, som også findes på hjemmesiden og sender den til køber, der også udfylder og underskriver kontrakten. Herefter sendes den til sekretariatet. Når salget er godkendt i sekretariatet, får køber og sælger kopi af overdragelseskontrakten. Sælger sender selv andelsbeviset til den nye ejer.

Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes overdragelseskontrakten i underskrevet stand til sekretariatet.

Hvidovre Vindmøllelaug I/S
c/o Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
ib.schoenning@gmail.com


Herefter indtastes de nye oplysninger i administrationssystemet og sekretariatet sender en kopi af overdragelseskontrakten til begge parter, når købet er godkendt.

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, Telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre, antal andele og pris) er du velkommen til at kontakte lauget på tlf. 21 17 71 70.