Til forside

Hvidovre Vindmøllelaug

logo

Nyheder

Produktionen online

Projektbeskrivelse

Publikationer

Bestyrelsen

Vedtægter

Årsrapporter

IS-møde

Nyhedsbrev

Handelsplads

Køb/overdragelse 

Ændring af oplysninger

Skat

Visualisering

Fotos

Data og kort

Spørgsmål og svar

Kontakt
hvl2009@gmail.com

Hvidovre
I/S
Strandmarksvej 27A
2650 Hvidovre


CVR nr. 3093 9611

Kortet viser placering af de forskellige udkigspunkter, til brug for at vurdere de nye møllers visuelle påvirkning af området

klik på et område og se landskabet før og efter de nye møller er placeret

Se også nat "fotos" her

På dette computermanipulerede billede har vi forsøgt at lave en gengivelse af, den af DONG Energy fortrukne, placering af de 3 møller. Ved at placere møllerne i vandet umiddelbart ud for diget, undgår man komplikationer i forhold til gennembrydning af membranen og pergolatopsamlingen under det affaldsdeponi, som udgør den sydligste del af Avedøre Holme.

I kraft af de små gangbroer kan man undgå det bekostelige service- og vedligeholdelsesarbejde som kendetegner havvindmøller i forhold til landmøller.