Til forside
Hvidovre Vindmøllelaug

Nyheder

Projektbeskrivelse

Vedtægter

Generalforsamling

Bestyrelsen

Visualisering af
møllerne

Film

Teknisk data
og kort

Hvad er støj/lyd?
Hvor meget støjer møllerne
Fundamenterne
 

 

 

Spørgsmål og svar

Forhåndstegning
og køb af andele

Kontakt
(hvl2009@gmail.com)

CVR nr. 3093 9611

Hvad er lydstyrke

For at få et bedre forståelse af den logaritmiske måleenhed decibel (dB) som man opgør lyd i, har vi gengivet Lydpottens lydniveauoversigt, med forskellige kendte situationer.

deciBel Kan sammenlignes med
180 Kanonskud, trommehinden brister
160 Kraftig ammunition og kraftig fyrværkeri
134 Dire Straits koncert/Gentofte Stadion
120 Ørets smertegrænse, moderne biografer
110 Hovedtelefon ved høj styrke
85 Støjgrænse på arbejdspladser
60 Almindelig samtale
35 En stille stue i byområde
10 Svag raslen af blade
0 Høretærskel for et sundt øre = 0,00002 Pa

Den absolutte dB-skala


En stigning i støjen på 7-10 dB svarer til en fordobling i den oplevede støj og en ændring på 3 dB er tydelig hørbar.
Når flere støjkilder optræder samtidigt kan deres lydstyrke ikke uden videre lægges sammen. Lydstyrken fra to lige kraftige støjkilder er 3 dB højere end støjkilderne hver for sig. Hvis der er 10 lige kraftige støjkilder bliver den samlede lydstyrke 10 dB højere end lydstyrken af hver enkelt kilde. (kilde Miljøstyrelsen)

39 decibel (dB) er den maximalt tilladte støj fra vindmøller i udendørs opholdsarealer i beboelsesområder, eller anden følsom arealanvendelse.

For at opleve de106,5 dB som møllerne udsender når de larmer mest, kræver det man er helt oppe ved narcellen. Hvis man befinder sig 200 meter fra møllerne, vil støjen allerede være reduceret til det halve.