Til forside
Hvidovre Vindmøllelaug

Nyheder

Projektbeskrivelse

Vedtægter

Generalforsamling

Bestyrelsen

Visualisering af
møllerne

Film

Teknisk data
og kort

Hvad er støj/lyd?
Hvor meget støjer møllerne
Fundamenterne
 

 

 

Spørgsmål og svar

Forhåndstegning
og køb af andele

Kontakt
(hvl2009@gmail.com)

CVR nr. 3093 9611

De udpegede møller er nu blevet fjernet

Set fra nordvest

Eksisternede 300 kW møller på diget.

Set fra vest inde fra depotområdet

Diget ved Avedøre Holme har i dag 12 Bonus Combi 300kW: Alle ejet af DONG Energy og placeret foran hhv. AV-Miljø og Spildevandscenter Avedøre. Opstillet i 1992.

Rotor diameter: 33.4 m
Tårnhøjde ca 35 m
Totalhøjde ca 47 m
Rated RPM: 31/21
Støj ved nacellen: 95.5 dB ved 8m/s

Energimængden i vinden omkring København

Avedøre Holme er et af de bedste
områder omkring Storkøbenhavn til vindmøller,
energien pr kvardratmeter er over 450 W/m^2.


Støjudbredelse fra de nuværende møller


Mulig placering af vindmøllerne

 


Støjudbredelse fra de nye møller

 


Område påvirket af skygger fra møllerne

 

Vindmøller vil ligesom alle andre indretninger kaste skygge på deres omgivelser, når det er solskin.

Der har i den forbindelse være set nærmere på tre større bygninger: Bøje Nielsens kontorbygning (27m højt), Højhuset Friheden (33m højt) og Beringsparken (27 m højt). Førstnævnte kan forvente én time og 16 minutters skyggekast om året, mens de øvrige to bygninger ikke berøres.

Hvis man bor meget tæt på en vindmølle, kan det være irriterende, at rotorbladene så at sige skærer sollyset i stykker og dermed skaber en stroboskobeffekt (blink), når rotoren er i bevægelse.


Lufthavnen og indflyvningsområder