Skattemæssige oplysninger til selvangivelsen for 2022

 

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2022:
El-salg pr. andel inkl. renter 1.048 kroner.
Renteindtægter opgives ikke længere, da de er indregnet i el-salget.
For at finde din indkomst, ganger du antallet af dine andele med 1.048 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.
Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60% af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.


Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2022:
Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 921 kroner
Renter x andele à 3 kroner
Skattemæssig afskrivning: x antal andele à 38 kroner
Underskud fra tidligere år: x antal andele à 287 kroner

Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35
Efter fremførsel af underskud fra tidligere år, er det skattemæssige resultat for 2022 således 593 kroner pr. andel.


Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.


Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Så indtægten pr. andel er et brutto-beløb. Det du får udbetalt, er overskuddet efter at udgifterne er fratrukket. 


Du finder hele regnskabet her på hjemmesiden under ’IS dokumenter’.