Til forside

Hvidovre Vindmøllelaug

logo

Nyheder

Produktionen online

Månedsproduktion

Driftsbemærkninger

Publikationer

Bestyrelsen

Vedtægter

Årsrapporter

IS-møde

Nyhedsbrev

Handelsplads

Køb/overdragelse 

Ændring af oplysninger

Skat

Visualisering

Fotos

Data og kort

Spørgsmål og svar

Kontakt
hvl2009@gmail.com

Hvidovre
I/S
Strandmarksvej 27A
2650 Hvidovre


CVR nr. 3093 9611

Skattemæssige oplysninger

Et individuelt servicebrev med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen udsendes til alle medlemmer af Hvidovre Vindmøllelaug i februar/marts måned i forbindelse med indkaldelsen til Interesentskabsmødet.

Hvis det samlede afkast fra vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen. En undtagelse er, hvis andelene er købt efter erhvervsmæssig opgørelse, så skal oplysningerne opgives og det vil også fremgå af servicebrevet. (Skrevet 27. februar 2012. Rettet 2. april 2013).

Skattemæssige oplysninger for året 2012

Tal for selvangivelsen 2012:

Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen

pr. andel

rubriknr.

Elsalg 2012

=606

 

Resultat før renter og afskrivninger

=518

 

Skattemæssig afskrivning

=-676

 

Renteindtægter

=2

 

Renteudgifter

=0

 

Underskud til fremførsel

=156

 

 

Skematisk regel, 10 andele

pr. andel

rubriknr.

Elsalg og renteindtægter, 10 andele á 735 kroner

=7.296

 

Bundfradrag

=-7.000

 

Beregningsgrundlag

=296

 

Skattepligtig indkomst, 60%

=178

20

Renteindtægter er flyttet til elsalg

 

 

Interessenter med 11 andele eller mindre og som anvender den skematiske regel, skal ikke oplyse indtægter på selvangivelsen, inklusive renteindtægter, idet el-salget er under bundgrænsen.
 


Erhvervsmæssig opgørelse, (Anpartsregler) 10 andele

 

 

Resultat før renter og afskrivninger, 10 andele á 518 kr.

=5.180

 

Renter a 10 andele

+20

 

Skattemæssig afskrivning, 10 andele á 676 kr.

=-6.760

 

= -1.560

Underskud til fremførsel

=1.560

Skattepligtig som kapitalindkomst

=0

35

Hent oplysningerne for 2011 her

Andelshavere, som benytter den erhvervsmæssige skatteregel, kan læse det fælles skatteregnskab her.