Skattemæssige oplysninger til selvangivelsen for 2023

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2023:
El-salg pr. andel inkl. renter 466 kroner.
Renteindtægter opgives ikke længere, da de er indregnet i el-salget.
For at finde din indkomst, ganger du antallet af dine andele med 466 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.

Hvis din indtægt er over kr. 7.000 kroner, skal 60% af den del af overskuddet, som overstiger kr. 7.000, opgives på selvangivelsens rubrik 20.

Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2023:
Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 292 kroner

Renteindtægter pr. andel: 29 kroner. Skattemæssig afskrivning pr. andel: 28 kroner Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35

Efter fremførsel af underskud fra tidligere år, er det skattemæssige resultat for 2023 således 293 kroner pr. andel.

Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Så indtægten pr. andel er et brutto-beløb. Det du får udbetalt, er overskuddet efter at udgifterne er fratrukket. 

Du finder hele regnskabet her på hjemmesiden under ’IS dokumenter’.