Som du måske har læst i nyhedsbrevet fra marts 2018, er det nu muligt at se møllens produktion via app’en ’Siemens Diagnostics’. App’en hentes via app-store og installeres på din telefon eller i-pad.

Brugernavnet er: produktion@hvidovrevindmollelaug.dk og din kode er: Hvidovre2009!
OBS: Vi oplever desværre at andre ændrer kodeordet og det forsøger vi at udgå. Skriv gerne til lauget, hvis der er problemer (skrevet 19/9-2022).

Ved hjælp af app’en kan du se om møllen kører, dens aktuelle produktion og vindhastigheden.
God fornøjelse 🙂

Du kan også følge produktionen måned for måned via Energistyrelsen hjemmeside www.ens.dk

Her finder du et digitalt ‘stamregisteret for vindkraftanlæg’, som omhandler alle el-producerende vindmøller i Danmark. Der er informationer om anlæggenes placering, størrelse og produktion.
Energistyrelsens Stamregister for vindkraftanlæg findes på nedenstående link:

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren

På denne side skal du trykke på teksten: ’Data for eksisterende og afmeldte møller’ og herefter kommer et stort skema frem over alle vindmøllerne. I denne oversigt er Hvidovre Vindmøllelaug nummer 4230 og helt ude til højre i skemaet er produktionen opgivet måned for måned. (Opdateret den 8. januar 2018)