Overdragelse af andele

Hvis en andelshaver vil sælge nogle af sine andele, skal andelsbeviset først deles op, således at den nye ejer kun får bevis på de andele, som vedkommende køber. Det sker ved, at sælger sender sit andelsbevis til bogholderiet, som herefter returnerer beviser på de opdelte andele.

I forbindelse med en handel udfylder sælger  Overdragelseskontrakt og sender den herefter til køber, som også udfylder og underskriver kontrakten. Herefter sendes den til sekretariatet. Det hele kan godt foregå digitalt. Når salget er godkendt i sekretariatet, får køber og sælger kopi af overdragelseskontrakten.

 Overdragelseskontrakten anvendes når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller andre, og i forbindelse med dødsboer. På overdragelseskontrakten skal modtager/køber og giver/sælger blive enige om overdragelsestidspunktet. Se teksten nedenfor.
Det koster et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele og det er køber, som betaler gebyret. Gebyret er pr. udarbejdet overdragelseskontrakt og gælder for alle typer af overdragelser.

 Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes overdragelseskontrakten i underskrevet stand til :

Hvidovre vindmøllelaug I/S
C/O Kirkebjerg Kontorservice
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
E-mail: ib.schoenning@gmail.com

(Tlf. 21 14 39 19. Træffes bedst torsdag og fredag 9 – 15)

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men overdragelsesdatoen er den 1. april.
For at den nye ejer af andelen kan få udbetalt penge ved den førstkommende udbetaling den 1. april, skal vi kunne nå at registrere overdragelsen i tide, derfor skal overdragelsen være os i hænde senest ved udgangen af januar.

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, Telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre, antal andele og pris) er du velkommen til at kontakte lauget på e-mailen hvl2009@gmail.com eller på tlf. 2117 7170 i telefontiden.

Ved dødsfald

Ved dødsfald skal andelene også overdrages og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten. Er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.