Herunder ses et uddrag af de publikationer, som blev lavet i forbindelse med etableringen af Hvidovre Vindmøllaug.

Spørgsmål og svar om tegning af andele i Hvidovre Vindmøllelaug

Folder om Hvidovre Vindmøllelaug

Tegningsmateriale

Baggrundsrapport om marinbiologi

Design og anlægsskitser

Visualisering af møllerne

En af de oprindelige visualieringer af møllerne

Visualisering Avedøre by nignt

Her en visualisering af nat over Avedøre Holme

visualisering nat ishøj

Og her nat over Ishøj strand.

Visualiseringerne er lavet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitekterne.