HANDELSPLADS

køb og salg af vindmølleaktier

Her kan du oprette en annonce, når du vil sælge dine andele

Oprettelsesdato Navn E-mail Telefon Antal andele Pris pr. andel Udløber i

Her kan du oprette en annonce, hvis du vil købe andele i lauget.

Oprettelsesdato Navn E-mail Telefon Antal andele Pris pr. andel
2024-05-30 08:08:56Ebbe Asmussenebbe.asmussen@proton.me+456167763323000kr
2024-05-15 07:13:16Erling Olesenerling@ecowatt.dk20800207Efter aftaleAfhængigt af styktal

Seneste salg

Oprettelsesdato Antal andele Pris pr. andel

Vilkår for salg og køb af andele

Handelspladsen er en platform for vindmølleandele, hvor det er muligt at få et overblik over udbud og efterspørgsel af andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S.

I udviklingen af Informationsplatformen har vi først og fremmest tilstræbt enkelthed og brugervenlighed, samt at vi undgår administration og udveksling af følsomme oplysninger så som personoplysninger og kontonumre på Internettet.

Du behøver ikke at udfylde alle felterne med navn, e-mail og telefonnummer med andet end et . (punktum) ; det vigtigste er, at der er information, så købere/sælger kan komme i kontakt med dig.

For at give et vist overblik over salg og købspriser, er det muligt at se de tidligere annonceopslag, dog uden kontaktoplysninger på de tidligere annoncer.

Lauget tager ikke ansvar for selve handlens udførsel, vi stiller blot et internetforum til rådighed, hvor I som interessenter får et overblik over udbuds- og efterspørgselsprisen, og hvor I har mulighed for at udveksle de nødvendige oplysninger for at komme i kontakt med hinanden.

I forbindelse med et salg/køb downloader man en overdragelseskontrakt her på hjemmesiden og printer den ud. Hvis det ikke er muligt, kan man rekvirere den hos laugets sekretariat. 

Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes/mailes overdragelseskontrakten i underskrevet stand til bogholderiet: 

Hvidovre vindmøllelaug I/S
C/O Kirkebjerg Kontorservice
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
E-mail-adresse – tryk her

Herefter indtaster vi de nye oplysninger i vores administrationssystem og sender en kopi af overdragelseskontrakten til begge parter. 

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre og antal andele) er du velkommen til at kontakte administrationen ved Christine Holm Donatzky +45 2117 7170 torsdage kl 10-14.