HANDELSPLADS

køb og salg af vindmølleaktier

Her kan du se seneste annoncer for salg af andele

OPRETTELSES DATO TELEFONNUMMER MAIL ADRESSE ANTAL PRIS PR ANDEL
2021-07-22 10:50:43 - christian@feldbech.dk 2 2.700
2021-06-23 20:40:36 +31683444863 harrisabroad@gmail.com 10
2021-06-18 12:20:16 xx vindmoller@outlook.dk Test 5000 - fiktiv pris

Her kan du se seneste annoncer for køb af andele.

OPRETTELSES DATO TELEFONNUMMER MAIL ADRESSE ANTAL PRIS PR ANDEL
2021-07-10 12:25:48 20800207 erling@ecowatt.dk Efter aftale Afhængig af styktal
2021-06-18 17:45:39 50535251 carsten@seierstadlegaard.dk 10 10

Vilkår for Salg og køb af andele

Handelspladsen er en pla+orm for vindmølleandele, hvor det er muligt at få et overblik over udbud og e:erspørgsel af andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S. I udviklingen af Informa@onspla+ormen har vi først og fremmest @lstræbt enkelthed og brugervenlighed, samt at vi undgår administra@on og udveksling af følsomme oplysninger så som personoplysninger og kontonumre på InterneCet. Du behøver ikke at udfylde alle felterne med navn, e-mail og telefonnummer med andet end et . (punktum) ; det vig@gste er, at der er informa@on, så købere/sælger kan komme i kontakt med dig.

For at give et vist overblik over salg og købspriser, er det muligt at se de @dligere annonceopslag, dog uden kontaktoplysninger på de @dligere annoncer. Lauget tager ikke ansvar for selve handlens udførsel, vi s@ller blot et interne+orum @l rådighed, hvor I som interessenter får et overblik over udbuds- og e:erspørgselsprisen, og hvor I har mulighed for at udveksle de nødvendige oplysninger for at komme i kontakt med hinanden.

Køb og salg foregår via ”handelsplads”. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden.

I forbindelse med et salg/køb downloader man en overdragelseskontrakt her på hjemmesiden og printer den ud. Hvis det ikke er muligt, kan man rekvirere den hos laugets sekretariat.

Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes/mailes overdragelseskontrakten i underskrevet stand @l bogholderiet:

Hvidovre vindmøllelaug I/S
C/O Kirkebjerg Kontorservice
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
E-mail: ib.schoenning@gmail.com

Herefter indtastes de nye oplysninger i administrationssystemet og sekretariatet sender en kopi af overdragelseskontrakten til begge parter, når købet er godkendt.

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, Telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre, antal andele og pris) er du velkommen til at kontakte lauget på tlf. 33 36 21 21.