Ledelsen i Hvidovre Vindmøllelaug vælges på det årlige interessentskabsmøde. Laugets ledelse består af:

erikF

Erik Frølund Thomsen, formand, reparatør 

Adresse: Pottemagerporten 138, 2650 Hvidovre

Tlf: (+45) 2015 6153

E-mail: erikfrth@hotmail.dk

frank_a_olsen

Frank A. Olsen, næstformand, civilingeniør M, direktør

Adresse: Enghavegårdsvej 59, 3400 Hillerød

Tlf: (+45) 4825 0835

E-mail: fao@frankolsen.com

erikC

Erik Christiansen, direktør, jurist

Adresse: Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre.

Tlf: (+45) 4839 1458

E-mail: erik.christiansen@ebo.dk

knud_erik_larsen_lille  

Knud Erik Larsen, bestyrelsesmedlem, direktør

Adresse: Jernholmen 42 A, 2650 Hvidovre

Tlf: (+45) 3634 2900

E-mail: kel@kls.dk

Foto-GertHojgaard      

Gert Højgaard, bestyrelsesmedlem, maskinmester

Adresse: Fjortenskæppevej 9, 4000 Roskilde

E-mail: gert.hoejgaard@mail.tele.dk

 

Suppleanter til bestyrelsen:
Bjarne Højer Møller, Glimvej 20 B, 2650 Hvidovre. E-mail: bjar.hoe.mol@gmail.com

 

Interne revisorer:
Jens Bak, Strandløbervej 14, 2650 Hvidovre. E-mail.:bittejens@city.dk

Lillian Enager, Bødtkerporten 50, 2650 Hvidovre. E-mail: lillianenager@gmail.com

Suppleant: Birthe Gärtner, I G Smiths Alle 29. 1, 2650 Hvidovre. E-mail: birthe@gaertner.dk

Administration:
Hvidovre Vindmøllelaug
C/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A
3000 Helsingør

Telefon: 2117 7170 Telefontid torsd. kl.10-14
E-mail: hvl2009@gmail.com

Bogholderi:

Kirkebjerg Kontorservice
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup

Tlf. 21 14 39 19

Træffes bedst torsdag og fredag 9 – 15
E-mail: info@kirkebjergkontorservice.dk

Teknisk driftsleder:
Lars Bülow Jørgensen
E-mail: lj@conwind.dk

Tlf: 4040 8388

Driftsleder:
Poul K. R. Madsen, Nordic Wind Consultants

Revisor:
Henning Jager Neldeberg, Partner Revision, Brande