Til forside
Hvidovre Vindmøllelaug

Nyheder

Projektbeskrivelse

Vedtægter

Generalforsamling

Bestyrelsen

Visualisering af
møllerne

Film

Teknisk data
og kort

Hvad er støj/lyd?
Hvor meget støjer møllerne
Fundamenterne
 

 

 

Spørgsmål og svar

Forhåndstegning
og køb af andele

Kontakt
(hvl2009@gmail.com)

CVR nr. 3093 9611

Spørgsmål og svar om tegning af andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Sp: Hvornår er det muligt at købe andele?
Svar: Salget startede i september måned 2009 og i løbet af foråret 2010 var alle andele solgt.

Sp: Hvordan er tidsplanen?
Svar: Anlægsarbejdet begyndte i foråret 2009 og møllen var til test i slutningen af november 2009. El-produktionen startede på sammen tid.

Sp: Hvordan gør man hvis man vil købe eller skrives op til en andel?
Svar: Dengang andelene var til salg, skulle alle, som var interesseret i at købe andele, udfylde en tegningskontrakt og returnere den enten pr. post eller mail til lauget, mail: hvl2009@gmail.com
Samtidig skulle beløbet for andelen(e) indbetales på laugets konto i Arbejdernes Landsbank, registreringsnummer 5342 kontonummer: 0519790.
Når kontrakt og indbetaling var registreret i laugets database, kvitterede lauget med ét andelsbevis med numre på de tildelte andele.

Sp: Hvor meget koster en andel?
Svar: Én andels pris er udregnet på baggrund af hvad 1000 kWh forventes at koste at producere ud af den samlede købspris for projektet. Prisen var oprindeligt 4.995 kroner pr. andel.

Sp: Hvad betyder solidarisk hæftelse?
Svar: Solidarisk hæftelse betyder, at man hæfter sammen og når én andelshaver ikke kan betale, hænger de øvrige på gælden. Derfor er det vigtigt, at der står i vedtægterne, at lauget ikke kan påtage sig gæld, for så er der intet at hæfte for, medmindre der opstår uforudsete ting, som forsikringen ikke dækker, hvilket vil være ret utænkeligt.

Sp: Kan man handle med sine andele?
Svar: Ja, andelene er frit omsættelige, forudsat at den nye ejer opfylder laugets optagelsesbetingelser. På "Handelsplads" på hjemmesiden, kan interesserede komme i kontakt med hinanden.

Sp: Hvad er andelens værdi om 5 år?
Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at man skal regne med en årlig nedskrivning af værdien på 4% p.a. Efter 25 år er andelens værdi dermed nedskrevet til 0 kr.

Sp: Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for?
Svar: Nej.

Sp: Kan mine børn/børnebørn på under 18 år købe en andel hver?,
Svar: Nej, kun personer, der er myndige dvs. over 18 år på tidspunktet for køb af andelen, kan købe andele. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at forære en andel væk, men modtageren skal være 18 år ved modtagelsen.

Sp: Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for?
Svar: Nej, kun myndige personer kan købe andele.

Sp: Kan man overdrage en forhåndstegning til andre?
Svar: Ja - benyt her overdragelseskontrakten.

Sp: Gælder skattefradraget på 7.000 kr pr. person eller er det pr. projekt?
Svar: Skattefradraget er pr. person, når man bruger almindelig indkomstbeskatning (skematisk).

Sp: Vil møllerne støje?
Svar: Møllerne udsender en kildestøj på 106,5 dB. Afhængig af baggrundsstøjen vil det af og til være muligt at høre møllerne i industriområdet der ligger umiddelbart nord for møllerne. Det vil ikke være muligt at høre møllerne i beboelsesområder

Sp: Kan man være medlem af Dan marks Vindmølleforening og modtage deres blad gennem Hvidovre Vindmøllelaug?
Svar: Du er velkommen til at indmelde dig i Danmarks Vindmølleforening via lauget, men lauget kan desværre ikke stå for betalingen, således som det er sker i f.eks. Middelgrundens Vindmøllelaug, hvor andelshaverne får beløbet til medlemsskabet fratrukket afkastet fra strøm-salget.