Til forside

Hvidovre Vindmøllelaug

logo

Nyheder

Produktionen online

Månedsproduktion

Driftsbemærkninger

Publikationer

Bestyrelsen

Vedtægter

Årsrapporter

IS-møde

Nyhedsbrev

Handelsplads

Køb/overdragelse 

Ændring af oplysninger

Skat

Visualisering

Fotos

Data og kort

Spørgsmål og svar

Kontakt
hvl2009@gmail.com

Hvidovre
I/S
Strandmarksvej 27A
2650 Hvidovre


CVR nr. 3093 9611


Køb af andele i møllen

Mølleanparterne blev i første omgang udbudt til beboere og ansatte i Hvidovre kommune. Efter den 15. september 2009 var salget åbent for alle og hver enkelt af de 10.700 andele svarer til 1000 kWh strøm - ialt forventes møllen at producere 10.700 x 1000 kWh om året. Prisen pr. andel var 4995 kroner.

Man kan se skatteforhold for vindmølleandele på www.middelgrunden.dk og hos Danmarks Vindmølleforeningen

Overdragelse af vindmølleandele
Overdragelseskontrakten anvendes når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller andre, og i forbindelse med dødsboer. På overdragelseskontrakten skal modtager/køber og giver/sælger blive enige om overdragelsesdatoen.
Med overdragelsesdato fra 1. april 2012
koster det et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele og det er køber, som betaler gebyret. Gebyret gælder for alle overdragelser med overdragelsesdato fra den 1. april 2012 og fremefter.

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men vær opmærksom på, at overdragelsesdatoen enten skal være den 1. april eller 1. oktober på grund af de halvårlige udbetalinger fra el-salget.

Med kun to overdragelsesdatoer er der klarhed over, hvem der modtager næste udbetaling. Ved overdragelse den 1. april vil den sidste udbetaling til sælgeren sker den 1. april. Ved overdragelse den 1. oktober vil den sidste udbetaling til sælgeren sker den 1. oktober.

Køb og salg foregår via ”handelsplads” på hjemmesiden. Handelspladsen kan kun benyttes til køb/salg af andele i Hvidovre Vindmøllelaug.
På Handelspladsen kan at køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden. Sælger udfylder overdragelseskontrakten og sender den til køber, der også udfylder og underskriver kontrakten. Herefter sendes den til sekretariatet og når købet er godkendt får begge en skriftlig accept. Sidenhen får køber og sælger kopi af overdragelseskontrakten. Sælger sender selv andelsbeviset til den nye ejer, som samtidig betaler sælger for andelen(e).

Hvis en andelshaver kun vil sælge f.eks. en ud af sine tro andele, skal vedkommende først "veksle" sit andelsbevis til to beviser med numrene på hhv. en og to andele. Herefter følges ovenstående procedure.

Ved dødsfald skal andelene også overdrages og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten. Er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.